شنبه, 27 بهمن 1397

نوار کناری

مدیرکل تبلیغات اسلامی ...

مدیر کل تبلیغات اسلامی قزوین گفت:ماندگاری انقلاب اسلامی به واسطه اسلامی و دینی بودن آن است و باید در ادامه نیز اسلامی و دینی بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: شهدا ولی نعمتان انقلاب اسلامی هستند که باید یاد و راهشان همواره در نظام اسلامی زنده نگهداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ...

مدیر کل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: متولیان فرهنگی جامعه از تمام ظرفیت ها جهت تبیین دستاوردهای ۴۰ سالگی انقلاب استفاده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت:امام خمینی (ره) سیاست مداری باهوش و فوق العاده بود که با تسخیر عقل ها و حکومت بر دلهای مردم توانست برای همیشه در ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: دشمن امروز ناامید کردن مردم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدودی تاثیرگذار بوده اما باید مراقب باشیم و وارد صحنه ...

حجت‌الاسلام والمسلمین ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: پنجمین جشنواره استانی دین در رسانه های محلی با رویکرد چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران در قزوین برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: با احیای مکاتب شش گانه قزوین زمینه تولید محتوا و شکوفایی استعدادهای این مکاتب بخوبی مهیا خواهد شد.