یکشنبه, 24 آذر 1398

نوار کناری

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ميز خدمت الكترونيكي

 

 

شرح خدمت
  درخواست خدمت
  ارائه خدمت
 مستندات مورد نياز
 قوانين و مقررات
 استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)
 پاسخ به سوالات متداول
 مدت زمان انجام خدمت
 هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت
 مسئول اصلي ارائه خدمت (طبقه دوم / معاونت هماهنگي برنامه و بودجه/گروه آمايش/اتاق ۲۴)
 مراحل گردش كار

مقالات دیگر...