پنج شنبه, 01 مهر 1400

نوار کناری

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شناسه خبر:831

كارشناس مسئول اداري و پشتيباني

  • انداز قلم
معاونت اداري مالي
واحد اداري و پشتيباني اين اداره كل همچون ساير ادارات تحت نظارت معاونت اداري و مالي در اجراي هر چه بهتر وظايف و امور محوله و ارتقاء كيفيت خدمات براي نيل به آرمانهاي سازمان اهداف و برنامه هاي زير را دنبال مي كند .

* - كارشناس مسئول اداري و پشتيباني
  - كارشناس امور اداري
  - كارشناس فرابري داده ها
  - كارشناس امور پشتيباني
  - كارپرداز
اهداف :
1- برنامه ريزي ـ ساماندهي و حمايت از كليه فعاليتهاي اداري و پشتيباني
2- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و ارائه گزارش به مافوق .
3- ارتقاء سطح علمي و بهره وري كاركنان از طريق انجام ارزشيابي و اجراي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان
4- ايجاد تحول كيفي و افزايش بهره وري از طريق اجراي نظام پيشنهادات .
4- ايجاد زير ساختها و شاهراه هاي اطلاعاتي مناسب و مورد نياز .
برنامه ها :
1- برنامه ريزي جهت ساده سازي مراحل انجام كار و خود كار سازي عمليات اداري
2- اجراي بهينه طرح تكريم ارباب رجوع و 7 برنامه تحول اداري و اجراي مستمر طرح سازمان پاك
3- اهتمام ويژه در خصوص برگزاري و شركت در جلسات كميسيون تحول اداري ـ كميته پيشنهادات ، كميته اجرايي آموزش ـ كميته ارزشيابي

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد