تکریم ارباب رجوع و ثبت شکایت مردمی

تکریم ارباب رجوع و ثبت شکایت مردمی

کاربر گرامی , با تشکر از حسن توجه جانبعالی به روند اداره وب سایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین, شما هم اکنون در قسمت ارسال درخواست ها و شکایات ارباب رجوع می باشید.
این سرویس در راستای رسیدگی سریع تر و دریافت مستقیم شکایات و درخواست های مردمی به مدیریت سازمان طراحی شده است.